Maria Werlinrud

Jeg blev uddannet som læge i 2006. Gennem min speciallægeuddannelse har jeg haft ansættelser på medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, børneafdelingen og psykiatrisk afdeling. Derudover har jeg været tilknyttet flere lægehuse på Fyn.

Jeg har været praktiserende læge i nuværende klinik siden august 2018.  Jeg overtog klinikken efter min forgænger, som har været praktiserende læge i samme klinik i 37 år.  

Foruden den nyeste medicinske viden har jeg modtaget undervisning i kommunikation, ledelse og forskning og jeg deltager i dækningen af Lægevagten i Region Syddanmark.

Privat er jeg bosiddende i Odense, er gift med læge Jens Werlinrud og har to børn. Jeg har et godt humør og holder meget af samspillet med andre mennesker. 

Medicinstuderende

Pga. sygdom er der pr 1/1 2024 ansat 5 medicinstuderende, som på skift udfører sekretærarbejde og konsultationer, blodprøvetagning og andre analyser. 

Velkommen til:

Anne Sofie Andersen

Thora Gerber

Emma Thonning Jørgensen

Rada Kurbon

Kirstine Jungemann

 

 

 

Anette Andreasen

(sygemeldt)

Anette er uddannet lægesekretær og har været ansat i klinikken gn. 30 år. Hun er bosiddende i Odense og har voksne børn og børnebørn. Hun har kendt mange af vores patienter i over 20 år. 

Hun udfører også klinikarbejde som lungefunktionsundersøgelse, vægtkontroller og urinundersøgelser for bakterier og chlamydia.