Maria Werlinrud

Jeg blev uddannet som læge i 2006. Gennem min speciallægeuddannelse har jeg haft ansættelser på medicinsk, kirurgisk, gynækologisk, børneafdelingen og psykiatrisk afdeling. Derudover har jeg været tilknyttet flere lægehuse på Fyn.

Jeg har været praktiserende læge i nuværende klinik siden august 2018.  Jeg overtog klinikken efter min forgænger, som har været praktiserende læge i samme klinik i 37 år.  

Foruden den nyeste medicinske viden har jeg modtaget undervisning i kommunikation, ledelse og forskning og jeg deltager i dækningen af Lægevagten i Region Syddanmark.

Privat er jeg bosiddende i Odense, er gift med læge Jens Werlinrud og har to børn. Jeg har et godt humør og holder meget af samspillet med andre mennesker. 

Anette Andreasen

Anette er uddannet lægesekretær og har været ansat i klinikken gn. 27 år. Hun er bosiddende i Odense og har voksne børn og børnebørn. Hun har kendt mange af vores patienter i over 20 år. 

Hun udfører også klinikarbejde som lungefunktionsundersøgelse, vægtkontroller og urinundersøgelser for bakterier og chlamydia.