Private ydelser

Prisliste private ydelser

Vores priser og honorarer er ajourført pr. 1/9-2023

Attester (inkl. moms)

Kørekort, under 70 år 650,-

Kørekort, fra 70 år 650,-

Lægeerklæring 650,-

Mulighedserklæring 800,-

Varighedserklæring 800,-

Frihåndsattest 800,-

Enkelt tilskudsansøgning 450,-

Læge attest til SU- handicaptillæg 1050,-


Helbredsattester

Levnedsmiddel, betales af patient selv 400,-

Ansættelse inden for staten, betales af ansøger 400,-

Sessionsattest 392,-

Adoptionsattest (fri attest) 500,-

Au Pair-USA (fri attest) 600,-

Dykkerattest 825,-

POLITIATTEST 1175,-


Fritagelsesattester

Idrætsundervisning 500,-

Styrthjelm eller -sele 650,-

P-skilt- ansøgning 650,-

Medical Certificate / medicin udenfor Schengen 600,-

Privat konsultation 500,-

Attest til arbejdsløshedskasse (egen betaling) 666,25,-

Generel helbredsundersøgelse 1175,-

Rejseselskabserklæring 800,-

Pillepas inden for EU laves på apoteket.